Merry Christmas - Dex7Sec 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์

สามารถพูดคุย แบ่งปันสื่อสารและกิจกรรมของพนักงานในตำบลสระจรเข้

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 ประมวลภาพการทำงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริส่วนตำบลสระจรเข้ ประจำ ... วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี ...
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ นายสมหมาย แสไพศาล รอง ... วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายศราวุธ ดุกขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ขอขอบคุณผู้จัดการธนาคาร ธกส. ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 
      http://e-plan.dla.go.th/

ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
      ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม อบต.สระจรเข้ เปิดรับลงทะเบี...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้พิการ 
      ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม อบต.สระจรเข้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ ท...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป...     จำนวนผู้เข้าชม 61220 ครั้ง
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparenc...     จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ...     จำนวนผู้เข้าชม 60402 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 3 งาน ด้ว...     จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง ประกาศตรวจรับงานงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 318 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)ประจำปีงบประมาณ 2565...     จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไลน้อย หมู...     จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการ ปป.ซซ ถนนลูกรังปูหินคลุก (บ้านสระจรเข้ ม.4)จุดเริ่มต้นจากไร่นายบุญ แสงทอง ถึง นานายลัด แสไพศาล)
   ประกาศราคากลางโครงการ ปป.ซซ ถนนดินปูหินคลุก (บ้านหลุง ม.1)(สายอ้อมป่าโคกบึงปรือ)
   ประกาศราคากลางโครงการ ปป.ซซ ถนนลูกรังปูหินคลุก (บ้านสระจรเข้ ม.4)จุดเริ่มต้นจากไร่นายบุญ แสงทอง ถึง นานายลัด แสไพศาล)
   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมต่อระหว่างตำบล (บ้านเทพไพรทอง หมู่ที่ 11)(จากบ้านเทพไพรทอง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อตำบลหนองสร
   ประกาศราคากลางโครงการ ปป.ซซ.ถนนดินปูหินคลุก (บ้านหลุง ม.1)สายอ้อมป่าโคกบึงปรือ
ข่าวย้อนหลัง
 
ผู้บริหาร

นายศราวุธ ดุกขุนทด 081-9665522
นายก อบต.สระจรเข้

นางนงค์นุช เพียรขุนทด 089-9485868
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระจรเข้
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.138.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,399,705

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศ   sisli escort