หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางนงค์นุช เพียรขุนทด
รองปลัด ฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้


นายสุชาติ ขยัน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทักษพร พักสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิสา ชั้นกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสงกรานต์ ถนอมสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิทยา เฮ็งสันเทียะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นางสุกัญญา เนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกังวาล ฮะวงค์
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)


นางนิอร แสวขุนทด
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)


นายภาณุวัฒน์ สายจันทร์
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
หัวข้อหลัก

นางนงค์นุช เพียรขุนทด รองปลัด ฯ รักษาราชการแทนปลัด
นางนงค์นุช เพียรขุนทด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.173.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,056,422

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.