หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางเพลินตา นาคสูงเนิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุจิตรา โปร่งกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิชชาพร ศรีสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิชาภา สายจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมธุรส แสนประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านสระจรเข้


นางศรีไพร เสาขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านหลุง


นางกิตติยา พิงสันเทียะ
คนงานทั่วไป
หัวข้อหลัก

นางนงค์นุช เพียรขุนทด รองปลัด ฯ รักษาราชการแทนปลัด
นางนงค์นุช เพียรขุนทด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.173.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,056,509

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.