องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร 044-300566 E-MAIL : sajorakhea@gmail.com

FACEBOOK : sajorakhea.go.th 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การป้องกันการทุจริต 

การป้องกันการทุจริต
ลิงค์  
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)      รายละเอียด

    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร      รายละเอียด

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี      รายละเอียด

    การดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ      รายละเอียด

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม      รายละเอียด

 แผนป้องกันการทุจริต
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      รายละเอียด

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใ
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      รายละเอียด

    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      รายละเอียด

ผู้บริหาร

นายศราวุธ ดุกขุนทด 081-9665522
นายก อบต.สระจรเข้

นางนงค์นุช เพียรขุนทด 089-9485868
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระจรเข้
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.175.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,319,394

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
ตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.